Showing: 1 - 10 of 107 RESULTS

{ Serenity }
{ Tundra Walkers } { Fey’s Nesting }
Arcantonic Palecog Astral Gate Açar

Yıl 7791 Büyük Yıkım sonrası.

 

Göreceli yüz yıllar önce karşılaşıp ve aşık olduğu Prens Gordigon’a geri dönebilmek için, Arcantonic Palecog, çok uzun çabaları sonunda, zaman ve mekanların büküldüğü Astral Boyutuna açılan bir ‘Kapı’ inşaa etmeyi başarır. Ardında çok sevdiği per’i Seressa Wraiven da dahil olmak üzere, tüm arkadaşlarını bırakır ve ‘kapı’dan geçer..

 

 

Hikayeler:

After Her [Tundra Walkers, Serenity]

Left Behind (18+) [Tundra Walkers, Serenity]

{ Serenity }
Lilly Venom ve Largo Summersong Evlenir

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Lilly Venom eşliğinde Ajan Largo, yaklaşık yirmi gün boyunca şehir muhafızları ve gönüllü High Spires elfleri ile geciktirme saldırı, karşıt saldırı ve gece baskınlarıyla Arashkan’daki Orken ilerlemesini yavaşlatmayı başarırlar. Bu şekilde on binlerce sivilin, muhafızın ve High Spires nüfuzunun neredeyse tamamının gemilerle şehirden kaçmalarını sağlarlar.

 

En son gemiye kendileri binen Ajan Largo ve Lilly Venom, yepyeni bir gelecek için Arashkan gölü üzerinden Serenity Home’a doğru yollanırlar..

 

 

Hikayeler:

a witness or two..

{ Serenity }
Aager Fogstep ve Inshala ‘la Fey’ Frostmane Geri Dönerler..

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Moira Alisia Jean Hooman’ı zindandan, ailesi ve şehrin kendisini de hain Lord Tarakadahan Karkashi Hooman’ın zulmünden kurtarmış olarak görevlerini bitirmiş olan Aager Fogstep ve Inshala ‘la Fey’ Frostmane, bir iki gün dinlendikten sonra, Inshala’nın yaptığı bir büyü ile Durkahan şehrinden ayrılırlar. İkili, Ritual Forest güneyinde, Serenity Home yakınlarında belirirler ve kendilerini bekleyen zorlu günlere, herkes gibi hazırlanmaya başlarlar. Bu esnada Inshala ve Aager, Ritual Ormanlarının tam ortasında, Oger’s Foot tepelerinde yaşayan Ogre’lerden yaklaşan savaşta yardım istemek için giderler. Burada onları Ogre’lerin başı olan Reise Grulganiste Grimtooth Bolgrig karşılar.

 

 

Hikayeler:

A ‘Warm’ Warning

Grulganiste Grimtooth Bolgrig;

“A Debt Father to Daughter Passed..”

{ Serenity }
Lord Tarakadahan Karkashi Hooman Öldürülür (Durkahan)
Aager Fogstep ve Inshala ‘la Fey’ Frostmane Evlenirler

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Durkahan şehrine gelmelerinden sonra yaptıkları bazı ‘inceleme ve araştırmalardan’ sonra, Aager Fogstep ve Inshala Frostmane, Moira Alicia Jean Hooman’ın babası olan Lord Delia Karakash’ın ölümünden gerçekte Delia’nın ağabeyi Lord Tarakadahan Karkashi’nin sorumlu olduğunu öğrenirler. Mahkemeye çıkarılan Tarakadahan Karkashi, bir lord olarak ‘kendisini suçlayanlarla yüzleşme’ talebinde bulunur ve bu talebi, halka açık arenada gerçekleştirilmesi kaidesiyle kabul edilir. Aager ve Inshala, fevkalade zorlu bir mücadeleden sonra Tarakadahan Karkashi’yi öldürmeyi başarırlar ve bu şekilde Karkashi, kardeşi olan Delia’nın katili ve bir hain olarak kayıtlara geçer.

 

Bunu takip eden günler, Aager için Durkahan ordularının Serenity Home’a ivedilikle getirilmeleri üzerine hummalı planlar ve stratejiler yaparak geçer. Beklenmedik bir gelişme de bu esnada gerçekleşir. Aager Fogstep, Inshala ‘la Fey’ Frostmane’i, ‘annesi’ Lady Alisia Hooman’dan ister. Aile içi gerçekleştirilen küçük, mutlu bir düğünle iki ‘sevgilimi’ evlenirler.

 

 

Hikayeler:

Promise To Be Stupid Together

{ Serenity } { Tundra Walkers }
Plan: The Punishment (Scowling Hills)

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Scowling Hills ve Elder Hills dwarf’larını, bölgenin müdafaası ve koordinasyonu için Lady Magella bölgeye gelir. Ancak Scowling Hills, klan’den atılan Rumulus “Mad” Ussa’nın komploları dolayısıyla karışmış bir şekilde bulur. Lady Magella, yıllar önce yapması gereken şeyi yapmaya karar verir ve “Mad” Ussa’ya kafa tutar ancak klan kuralları dolayısıyla yalnızdır.

 

Lady Magella’ya yardım hiç beklenmedik yerden gelir. Tundra Walkers grubu; Cora Sleet, Brom Bumblebrim, Seressa Wraiven ve Arcantonic Palecog!

 

 

Hikayeler:

Loot Dispute

{ Serenity }
Plan: “Saving Private Moria!” (Durkahan)

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Moira Alicia Jean Hooman’ı rüyasında gören Inshala ‘la Fey’ Frostmane, hem başı sıkıntıda olan Moira’yı, hem de Durkahan paladinlerini yardımını alabilmek için Aager Fogstep ile birlikte bu şehre yola koyulurlar.

 

 

Hikayeler:

I, Inshala. I, Belong
The Oathbreaker (Part 3/3)
The Awesome Heist
The Oathbreaker (Part 2/3)
The Oathbreaker (Part 1/3)
Shared Dreams (Part 2/2)
Shared Dreams (Part 1/2)

{ Serenity }
Plan: “Üç Köpek Laneti” (Arashkan)

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Arashkan şehrinin Orken orduları tarafından kullanılamaması için bir plan yapılır. Bu plan gerçekte Arashkan’ın muhtemelen mutlak sonu olacaktır. Bu planın uygulaması için Anglenna Sunsear, Lorna Feymist ve Udoorin Shieldheart yola çıkarlar.

 

Bu esnada bir başka grup; Ajan Largo, Lilly Venom, Darly Dor ve bir grup gönüllü muhafız ve elf, yanan Arashkan şehrinde, Birinci Lord Kaladin’in hayatta kalan tek akrabası, sekiz yaşındaki Prens Korodin’i Arashkan Sarayından sağ salim kaçırmayı başarırlar. Ancak beklenmedik bir şekilde karşılarına High Lady Angrellen çıkar ve aralarında geçen çekişme sonucunda Angrellen bir çok gönüllü muhafız ve elf’i öldürür, kendisine arkadan saldıran Darly Dor’a bir büyü yapar ve genç hırsız bir anda ortadan kaybolur.

 

Bunun akabinde ise, ardında bir çok ceset bırakan High Lady Angrellen kaçar. Ajan Largo, Lilly Venom ve küçük Prens Korodin, Arashkan şehrinde göreceli bir şekilde güvenli kalan High Spires’a dönerler ve şehirde hayatta kalan ne kadar halk, muhafız ve asker varsa, şehir rıhtımında bekleyen gemilere yönlendirilirler. Gemilerin yüklenmesi ve rıhtımdan ayrılmaları günler sürer ve bu esnada da Orken’ler devamlı olarak saldırırlar. Ajan Largo ve Lilly Venom, yaralı ve bitkin bir şekilde en son gemiye binerler ve Arashkan’dan belki de sonsuza kadar ayrılırlar. Günler sonra ikili Serenity Home sahiline varırlar ve kasabaya geldikten sonra da evlenirler.

 

Darly “Darlius” Dor’un akıbeti ise meçhuldür..

 

 

Hikayeler:

Mother, why?

We Are Not Your Dogs.
We Are Not Your Servants.
We Are Your Masters!

The Stab In The Back

The Malediction of ‘Rellen.. (Part 3/3)
“Three Dog Curse..”
The Malediction of ‘Rellen.. (Part 2/3)
“Ülkem Arashkan..”
The Malediction of ‘Rellen.. (Part 1/3)
All Out!”

{ Serenity }
Ayrılma Vakti

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Grup, yanan High Woods’u, saklandıkları tepelerden hüzün içerisinde seyrederler ve aralarında bazı kararlar alırlar.

Gruptaki herkesin belirle politik etki alanlarının olması dolayısıyla, söz konusu yerlere gidip Orken saldırısına karşı durmaya davet etmek için geçici olarak dağılmaya karar verirler.

 

Buna göre:

 

• Grup #1: Arashkan – Yıkılmış şehrin, Orkenler tarafından kullanılamaması için; Anglenna Sunsear, Lorna Feymist ve Udoorin Shieldheart.

• Grup #2: Scowling Hills ve ElderHills – Buradaki dwarf’ların hazırlanması ve Serenity Home’un müdafaası için; Lady Magella.

• Grup #3: SilentHills -SilentHills gnome’larının, Demon Fog lanetinden kurtarılmaları ve onların yardımlarını alabilmek için; Gnint Tinkerdome, Laila Wolvesbane ve Merisoul Xyrotwu.

• Grup #4: Durkahan – Moira Alicia Jean Hooman’ı kurtarmak ve Durkahan paladinlerinden yardım alabilmek için; Aager Fogstep ve Inshala ‘la Fey’ Frostmane Hooman.

• Grup #5: Koruxan ve Palantine – Koruxan şövalyeleri ve Palantine milislerinden yardım alabilmek için; Nadine Graciousward.

{ Serenity }
Bari Na-ammen’in Sonu

Yıl 7608 Büyük Yıkım sonrası.

 

Arashkan şehrinin yakılması sonrasında Orken orduları High Woods’daki saklı high elf şehri Bari Na-ammen’in büyülü korumalarını ve surlarını aşarlar ve Ri Grandaleren ve ablası High Lady Angrellen arasındaki çekişme sonunda başsız kalan elf orduları bozguna uğrar ve 7500 yıllık elf şehri de yerle bir edilir..

 

Grup, Lorna’nın annesi ve yıkılmış Bari Na-ammen’in ‘eski’ Rise’si Nadine Graciousward ile High Woods’dan kaçarlar. Bundan sonra olacaklar çok muallaktır zira Orken orduları, bir anda peyda oldukları uğursuz rüzgar gibi, Arashkan ve Bari Na-ammen’i yok etmeleri sonrasında ortadan kaybolmuşlardır!

 

 

Hikayeler:

Eski Efendim, Sahibim

ve Çok Daha Fazlası..

“Annen için üzgünüm..”

“Sana Themalsar’ı getirdim, baba..”