Oyun Hakkında

Hikayelerin biraz daha iyi anlaşılması için oynadığımız oyun ve kuralları hakkında çok kısa bazı bilgiler vermek isterim..

Oyunun kendisi Dungeons & Dragons (Zindanlar ve Ejderhalar) sistemi kullanılmaktadır. Bu oyunda temelde oyuncular (PC/Player Character/Gerçek Oyuncular), gerçek olmayan oyuncular (NPC/Non Player Character/DM (hakem)’in oynattığı oyuncular) ve bunların DM tarafından ortaya konmuş bir dünyada/ortamda karşılaştıkları kurgular/yaratıklarla olan etkileşimlerinden oluşuyor. Bunun pratikteki anlamı; DM, oyunculara gördüklerini, duyduklarını, varsa gelen kokuları, vs. (beş duyularının algılayabileceği) ortamları ve kişi/yaratıkları anlatır/tasvir eder. Oyuncular da söz konusu ortamlarda ne yaptıklarını söylerler. Buna göre de yaratıklardan muhtelif tepkiler alırlar..

Örneğin, üç oyuncu bir mağara bulurlar.

Oyuncu A, mağaraya girmek istediğini söyler.

Oyuncu B ona katılır, kılıcını çeker ve içeri dalar.

Oyuncu C ise, önce etrafı kolaçan etmeye karar verir.

Oyuncu B biraz fevri davranmıştır zira bilmediği şey, mağaranın girişinde oldukça derin bir çukur mevcuttur ama o içeri daldığı için karanlıkta çukuru görmez ve içine düşer.

Oyuncu A, B’nin içeri dalmasına kızsada ‘yapacak bir şey yok’, der ve o da onun peşinden dalar.. ve o da çukura düşer.

Oyuncu C daha temkinli davrandığı için çukuru fark eder ve içine düşmez.. gibi durumlar söz konusudur.

Tabii, oyunun aslında karşılaştıkları durumlar ve tercihler bu kadar mekanik değildir. Oyunun aslındaki kurgular çok daha çetrefillidir. Farklı grupların, farklı acentaları, amaçları ve hedefler vardır ve o amaç ve hedeflere yönelik davranırlar.

Bazı durumlar kılıçlarla halledilebilirken, bazılarını ise karşılaştıkları yaratıkları konuşarak ikna edebilirler. Ya da sinsice ve gizlice etraflarından dolana da bilirler.

Ne yapmak istedikleri tamamen oyunculara ve oyuncuların oynattıkları karakterlerin kabiliyetleri ve oyuncuların hayal gücüne kalmıştır.

Oyunun çok özeti de budur; herkesin kendi acentası vardır ve oyun hayal gücüyle sınırlıdır..