Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
dungeons and dragons karakter analizi modül role play serenity home tarihçe Whispers; A Cabal

A Bard’s Tale III
“Hooman Olmak..”

A Bard’s Tale III
Hooman Olmak..

Lady Moira
Alisia Jean Hooman

 

Moira Alisia Jean, meşhur Lord Paladin Delia Karakash Hooman‘ın kızıdır.

Delia Karakash adaleti, cömertliği, yardımseverliği ve cesaretiyle tanınmış biridir ve yaşadığı krallığı Ancient Dragon Karkass illetinden kurtaran da yine Delia’nın kendisidir..

Moira askeri taktik, görgü kuralları, din, tarih, sanat ve müzik alanlarında iyi bir eğitim almış, olgun ve genelde sakin bir kişiliğe sahiptir. Muhatapları ile sert konuşmaz, onları azarlamaz ya da hakaret etmez. Ne var ki kendisine, ailesine veya onuruna yapılan bilinçli bir hakaret karşısında da sessiz kalmaz ve eldiven atma eğilimlidir.

Babasının haklı şöhreti dolayısıyla üzerinde yoğun beklentilerin olduğunun farkındadır ve çok çalışması gerektiğini bilir, ancak düşüncesizce şöhret peşinde koşmaz. Şöhretin cinnete, servetin de körlüğe götürebileceğine inanır.

Moira sırası dışında konuşmaz ve kendisine verilen emirleri takip eden biridir. Bu, kendi düşüncelerinin önemsiz olduğunu düşündüğünden dolayı değil, sadece gereksiz yere kendisini ispatlama ihtiyacı duymadığındandır.

Moira, eline geçen her fırsatta zırhından kurtulup pek sevdiği saten ve ipek elbiselerini giyer. Bu, zırhı ağır veya rahatsız edici bulduğundan değil, sadece arada bir genç ve güzel bir hanımefendi olmaktan hoşlandığı içindir.

Ait olduğu tarikatın kesin kurallarını itina ile takip eder ama kendisinin bir rahibe olduğunu düşünmediği gibi öyle de davranmaz.

Paladin Delia Karash Hooman, Ancient Dragon Karkass ile dövüşürken.

✱ ✱ ✱

Moira, 12 yaşında yaptığı ‘hitabet sanatı’ yarışması, 14 yaşında kazandığı güreş turnuvası, 16 ve 17 yaşlarında onuru için yaptığı iki ayrı düello ve 18 yaşında, Serenity Home’a gitmeden önce gerçekleştirilen atlı mızrak dövüşü (jousting) turnuvasında gösterdiği üstün başarısı ile isim yapmayı başarmıştır.

✱ ✱ ✱

Moira, Themalsar harabelerinde olası bir ayaklanmanın daha gerçekleşebileceğine dair aldığı bazı duyumlar dolayısıyla gittiği Serenity Home kasabasında beklenmedik olaylar zinciri ve sonrasında, kasaba belediye başkanı tarafından oluşturulan Serenity Grubunun bir parçası haline gelir.

Gelişen olaylar onu Themalsar’a götürür ve maceraları sonunda harabeler tamamen ortadan kaldırılır.

Ne var ki grupla kasabaya geri döndüğünde, beklenmedik bir haberle karşılaşır; babası Lord Paladin Delia Karakash, uğradığı bir baskın sonucunda öldürülmüştür.

Moira, babasının cinayetini araştırmak ve sorumluları adalete getirmek amacıyla, kral tarafından babasına Karkass’ı öldürmesi dolayısıyla ona ve onu takip eden varislerine verilen Durkahan Kalesine ve sorumlu şehri Durkahan’a geri dönmek için gruptan ayrılır.