You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.Book Online

* Please Fill Required Fields *

{ Tundra Walkers }
Kehanete Doğru

/ Off / 10/11/0450

Yıl 7591 Büyük Yıkım sonrası.

 

Tundra Walkers, Seressa Wraiven’ın, Ice Wolf Horde’un yakınlarında, per’i Arcantonic Palecog ile araştırma yaptığı derin mağarada beklenmedik bir kehanete rastlar. Kehanet, onun (ve arkadaşlarının) kuzey batıdaki Star Watchers köyünde yaşayan kahinlerin yanına gitmesini söyler. Bunun üzerine Tundra Walkers, bu gizemli kahinlerle buluşmak için yola koyulurlar ve neredeyse iki haftalık uzun, soğuk ve zorlu bir yolculuktan sonra Star Watchers köyü varırlar. Burada kahinler onları ‘Bir yanlışı düzeltmek’ için, geçmişe, bilinen tarihin en karanlık yıllarına gönderirler; Birinci Themalsar Savaşına..

 

Hikaye: Kamp Ateşi V, “Moments I”

Comments are closed.