Yıl 6854 Büyük Yıkım sonrası.

 

Tundra Walkers, Seressa Wraiven’ın, Ice Wolf Horde’un yakınlarında, per’i Arcantonic Palecog ile araştırma yaptığı derin mağarada beklenmedik bir kehanete rastlamaları sonucunda Star Watchers köyünde yaşayan kahinlerin yanına gitmişler ve burada kahinler onları ‘Bir yanlışı düzeltmek’ için, geçmişe, bilinen tarihin en karanlık yıllarına göndermişlerdir; Birinci Themalsar Savaşına.. O zamanlar daha bir prens olan Granderelen, Gök Varlıklar tarafından gönderilen bu ‘habercileri’, savaş alanından çıkarıp yollarına göndermek için, sarılmış olan ordusunu cüce prensi Gordigon Tinkerdome sayesinde yarar ve ‘habercileri’ onunla Dimwoods’a gönderir.

 

 

Hikayeler:

Birthright (18+) (hikayenin birinci yarısı)

And Just Beyond That (18+)